Invitación a la filosofía de la India 2019-06-13T16:29:07+00:00

Project Description

Invitación a la filosofía de la India

TP Mahadevan

Fondo de cultura económica. México, 1998

Un dels millors llibres en castellà sobre les fonts textuals de l’hinduisme, e especial els ‘darshanas’ (les sis escoles o visions ortodoxes)