• Swami Satyananda Saraswati

  Contrapunts de Laia de Ahumada, Albert Ferrer i Vicente Merlo L'hinduisme és la tradició espiritual i metafísica, encara viva, més antiga de la terra. No depèn de cap messies ni profeta, ni de la historicitat de cap persona. Tampoc no depèn d'un únic llibre sagrat (tot i el respecte que atorga als Vedes), ni d'una única doctrina o dogma, ni d'un únic culte, pràctica o camí; ni tan sols no depèn d'una única forma d'entendre la Realitat. En l'arrel mateixa de l'hinduisme hi ha el profund reconeixement de la sacralitat de tota forma, nom, acció i ésser; la sacralitat de l'univers, la terra, la natura, els animals, els arbres, els rius i les muntanyes. I, convé ressaltar-ho, la sacralitat de la nostra pròpia essència, el reconeixement que la totalitat del cosmos és el reflex de la Realitat Absoluta. La tradició hindú té com a pilars valors com ara l'acontentament, l'austeritat, la veracitat, la fortalesa, el discerniment, el no danyar, l'entrega, la devoció i la noblesa. Veure índex i primer capítol
 • Swami Satyananda Saraswati

  "Totes les pràctiques espirituals existeixen per ajudar-nos a entrar en el gran silenci. El silenci interior és com un flux de coneixement directe i transformador. No es tracta d’omplir-nos de nocions intel·lectuals, sinó de submergir-nos en la nostra pròpia essència". La col·lecció Diàlegs amb Swami Satyananda Saraswati és una selecció de les ensenyances de Swamiji impartides al llarg dels últims anys. És una invitació a experimentar les bases filosòfiques de l’hinduisme i introduir pautes de gran valor per a la sādhanā (pràctica espiritual). L’estil directe de Swamiji en aquestes ensenyances manté la frescor i la proximitat, sense perdre el rigor i la solidesa de la tradició mil·lenària que les sustenta. El seu coneixement, la vivència interior de l’advaita-vedānta i la profunditat que destil·len les seves paraules converteixen aquestes obres en un batec viu de la tradició que, des de temps ancestrals, s’ha transmès de forma oral de mestre a deixeble.
 • Swami Satyananda Saraswati

  Traducción de Carla Ros El hinduismo es la tradición espiritual y metafísica, aún viva, más antigua de la Tierra. No depende de ningún mesías ni profeta, ni de la historicidad de persona alguna. Tampoco depende de un único libro sagrado (a pesar del respeto que se les otorga a los Vedas), ni de una única doctrina o dogma, ni de un único culto, práctica o camino; ni tan solo depende de una sola forma de entender la Realidad. En la raíz misma del hinduismo se halla el profundo reconocimiento de la sacralidad de toda forma, nombre, acción y ser; la sacralidad del universo, la tierra, la naturaleza, los animales, los árboles, los ríos y las montañas; y, conviene resaltarlo, la sacralidad de nuestra propia esencia, el reconocimiento de que la totalidad del cosmos es el reflejo de la Realidad absoluta. Los pilares de la tradición hindú son valores tales como el contentamiento, la austeridad, la veracidad, la fortaleza, el discernimiento, el no dañar, la entrega, la devoción y la nobleza. El hindú sacraliza su vida con el apoyo que le ofrece la tradición, ya sean los diversos rituales, los mantras, el estudio de los textos sagrados, la práctica del yoga en sus diversos aspectos, la devoción por la divinidad, la meditación profunda y, especialmente, el reconocimiento de la realidad del atman en todo lo que existe.
 • Swami Satyananda Saraswati

  «Todas las prácticas espirituales existen para ayudarnos a entrar en el gran silencio. El silencio interior es un flujo de conocimiento directo y transformador. No se trata de llenarnos de nociones intelectuales, sino de sumergirnos en nuestra propia esencia.” La colección Diálogos con Swami Satyananda Saraswati es una selección de enseñanzas impartidas por Swamiji a lo largo de los últimos años. Una invitación a experimentar las bases filosóficas del hinduismo e introducir pautas de gran valor para la práctica espiritual o sādhanā. El estilo directo de Swamiji en estas enseñanzas mantiene la frescura y proximidad sin perder el rigor y la solidez de la tradición milenaria que las sustenta. Su conocimiento y vivencia interior del advaita-vedānta y la profundidad que destilan sus palabras convierten estas obras en un latido vivo de la tradición que, desde tiempos ancestrales, se ha transmitido de forma oral de maestro a discípulo.
 • Swami Satyananda Saraswati

  Viveka y Vairâgya son las cualificaciones necesarias en el camino del autoconocimiento. Viveka es el discernimiento entre lo real (sat) y lo no real (asat). Vairâgya es el desapego. Cuando nos establecemos en el discernimiento de lo que somos, experimentamos una dicha que no está causada por ninguna interación externa, la dicha de nuestro propio Ser”. La colección Diálogos con Swami Satyananda Saraswati es una selección de enseñanzas impartidas por Swamiji a lo largo de los últimos años. Una invitación a experimentar las bases filosóficas del hinduismo e introducir pautas de gran valor para la práctica espiritual o sādhanā. El estilo directo de Swamiji en estas enseñanzas mantiene la frescura y proximidad sin perder el rigor y la solidez de la tradición milenaria que las sustenta. Su conocimiento y vivencia interior del advaita-vedānta y la profundidad que destilan sus palabras convierten estas obras en un latido vivo de la tradición que, desde tiempos ancestrales, se ha transmitido de forma oral de maestro a discípulo.