Projectes

Actualment el projecte d’Advaitavidya es basa en l’estudi i contemplació de textos sagrats que tracten diferents aspectes del dharma hindú. Fins ara hem treballat en profunditat, amb Swami Satyananda Saraswati, textos sublims com les Upanishads (Katha, Chandogya, Mandukya…), la Bhagavad Gita, els Yoga Sutras de Patanjali, els Bhakti Sutras de Narada, parts del Mahabharata i de l’Srimad Bhagavatam o textos d’Advaita Vedanta entre d’altres.
El poder compartir, escoltar i contemplar sobre aquests textos és un projecte de coneixement i vivència obert a tots aquells que hi estiguin interessats, que esperem poc a poc poder ampliar amb d’altres activitats i recursos.