Llinatge

 

svastika-advaitavidyaOM. Tradicionalment es considera que el llinatge (Sampradāya) de l’Advaita Vedanta comença en el mateix Absolut, que manifestant-se com a Śiva o Nārāyaṇa, atorgà aquest sagrat ensenyament a Brahmā (el creador), qui a la vegada el transmeté al seu fill Vasiṣṭha, qui el transmeté a Śakti, Parāśara, i una llarga successió de savis (ṛṣis) fins arribar a Gauḍapāda (autor del comentari de la Māṇḍūkya Upaniṣad, Māṇḍūkya Kārikās), Govindapāda (qui fou el Guru de Śrī Śaṇkarācārya), Śrī Śaṇkarācārya, els seus quatre deixebles Sureśvarācārya, Toṭakācārya, Pādmapāda i Hastāmalaka, passant per una llarga successió de grans mestres i Jñānis que han mantingut viva aquesta tradició fins arribar al nostre propi Guru. Salutacions al llinatge que roman sempre viu en les paraules dels mahatmes.
linaje-advaitavidya
sadāśiva samārambhām śaṇkarācārya madhyamām asmadācārya paryantām vande guruparamparām
Salutacions al llinatge. Que s’origina amb Sadāśiva, en mig (que continua) amb Śrī Śaṇkarā, fins arribar al meu propi Guru.
nārāyaṇaṁ padma-bhavaṁ vasiṣṭhaṁ śaktiṁ ca tat-putra-parāśarañca vyāsaṁ śukaṁ gauḍa padaṁ mahāntaṁ govinda-yogīndram athāsya śiṣyam śrīśaṇkarācāryam athāsya padma pādaṁ ca hastāmalakañca śiṣyam taṁ toṭakaṁ vārtika-kāram anyān asmad-gurūn santatam ānato’smi
Davant de Nārāyana; davant de Brahmā, nascut del lotus; davant de Vasiṣṭha; davant de Śakti i el seu fill Pāraśara; davant de Vyāsa, davant de Śuka i del gran Gaudapāda; davant de Govindapāda, el més gran dels yogīs; davant del seu deixeble Śrī Śaṇkarācārya; davant dels seus deixebles, Padmapāda, Hastāmalaka; Toṭakāchārya i Sureśvarāchārya, escriptor del comentari, i davant dels altres Gurus del nostre llinatge, m’inclino per sempre.